ოფისი საკანდელიძის ქუჩაზე

საერთო ფართი - 252 კვ.მ.