ინტერიერის დიზაინი

ჩვენ გთავაზობთ ინდივიდუალურ დიზაინს - თქვენი საცხოვრებელი, საოფისე და კომერციული ფართებისთვის

შიდა პროექტირება

თქვენი ფართის რაციონალური ზონირება - ერგონომიულად და ტექნიკურად გამართული საპროექტო ნახაზები

მასალების შერჩევა

პროექტის შესაბამისი სარემონტო და ავეჯის მასალების შერჩევა - თქვენი საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით

საავტორო ზედამხედველობა

მუდმივი კომუნიკაცია თქვენს სარემონტო ჯგუფთან - რათა პროექტის რეალიზება უშეცდომოდ მოხდეს