სილამაზის სალონი აბაშიძეზე

საერთო ფართი - 74 კვ.მ.