"ბერგჰოფის" ბრენდ-მაღაზია

საერთო ფართი - 60 კვ.მ.