"ბუდვაიზერი" ჟავჭავაძეზე

საერთო ფართი - 155 კვ.მ.